Αρχαιολογικό μουσείο Ερέτριας


Αρχαιολογικό μουσείο Ερέτριας

Η μόνιμη έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ερέτριας λειτουργεί με τη σημερινή της μορφή από το 1991. Περιέχει ευρήματα από την ευρύτερη περιοχή της Ερέτριας που καλύπτουν χρονολογικά τις χρονικές περιόδους από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού μέχρι και τα Ρωμαϊκά Χρόνια. Πρόκειται για μεγάλες αρχαιολογικές θεματικές ενότητες, όπως κεραμική, γλυπτική, αργυροχρυσοχοΐα, οπλισμός, που δίνουν μια ενδεικτική εικόνα του πολιτισμού που αναπτύχθηκε στην περιοχή αυτή και των κατοίκων της. Τα πιο γνωστά εκθέματα στο ευρύ κοινό, πολύ περισσότερο στην επιστημονική κοινότητα αποτελούν ο μικρός πήλινος κένταυρος από το νεκροταφείο του Λευκαντίου, η πρωιμότερη παράσταση αυτού του μυθικού όντος, και το γλυπτό σύμπλεγμα του Θησέα με την Αμαζόνα Αντιόπη από το δυτικό αέτωμα του υστεροαρχαϊκού ναού του Δαφνηφόρου Απόλλωνα στην Ερέτρια.

Το σκεπτικό οργάνωσης της έκθεσης στηρίχθηκε αφενός στη συνολική παρουσίαση του πολιτισμού που εμφανίστηκε και εξελίχθηκε σε διάφορα στάδια στην περιοχή αυτή της Εύβοιας, ξεκινώντας από την Εποχή του Χαλκού και φτάνοντας μέχρι και τη Ρωμαϊκή περίοδο. Αφετέρου δόθηκε ιδιαίτερο βάρος σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες (καθημερινός βίος, ταφικός βίος, λατρευτικός βίος, αθλητικός βίος), οι οποίες βοηθούν τον επισκέπτη της έκθεσης να δει από ιδιαίτερες οπτικές γωνίες το τρόπο ζωής των κατοίκων και να κατανοήσει τις τεχνικές δεξιότητες και την πολιτισμική τους εξέλιξη. Η παράθεση εποπτικού υλικού και ενημερωτικών πινάκων επεξηγεί με σαφήνεια το ρόλο της Ερέτριας και της γύρω περιοχής σε συνάρτηση με την ιστορία του νησιού.

Στον προθάλαμο του μουσείου παρουσιάζονται επιγραφές, στην πρώτη αίθουσα προϊστορικά ευρήματα, στη δεύτερη αίθουσα τα γλυπτά του ναού του Δαφνηφόρου Απόλλωνα, καθώς και αντικείμενα του καθημερινού και ιδιωτικού βίου, του αθλητικού και λατρευτικού βίου και του νεκρικού βίου, ενώ στην αυλή του μουσείου δεσπόζουν αρχιτεκτονικά μέλη, ψηφίσματα και άλλες επιγραφές.